Samodzielne stanowiska laboratorium: Mechanika płynów

 • Filtruj
Nr kat.: ES1
Liczba odwiedzin: 2545

Lekka i wytrzymała rama do montażu modułów eksperymentalnych z zakresu mechaniki klasycznej firmy TecQuipment.

Nr kat.: ES2
Liczba odwiedzin: 2244

Moduł do wyznaczania środków ciężkości figur dwuwymiarowych oraz relacji pomiędzy kątami i siłami w płaskim układzie sił.

Poziom kształceniaSzkoła podstawowa
Nr kat.: ES3
Liczba odwiedzin: 2287

Moduł do badania zależności pomiędzy odległościami i siłami w belkach oraz dźwigniach pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu.

Poziom kształceniaSzkoła podstawowa
Nr kat.: ES4
Liczba odwiedzin: 2490

Moduł do badania ugięcia belek o różnych wymiarach i wykonanych z różnych materiałów przy różnych warunkach podparcia ich końców.

Poziom kształceniaSzkoła podstawowa
Nr kat.: ES5
Liczba odwiedzin: 2148

Moduł do przeprowadzania prób skręcania prętów cylindrycznych o różnej długości i wykonanych z różnych materiałów.

Poziom kształceniaSzkoła podstawowa
Nr kat.: ES6
Liczba odwiedzin: 2078

Moduł do przeprowadzania prób rozciągania próbek wykonanych z różnych materiałów ukazując ich zachowanie w zakresie odkształceń sprężystych i plastycznych.

Poziom kształceniaSzkoła podstawowa
Nr kat.: ES7
Liczba odwiedzin: 2077

Moduł umożliwiający badanie ruchu harmonicznego prostego (oscylacji) w sprężynach i wahadłach.

Poziom kształceniaSzkoła podstawowa
Nr kat.: ES8
Liczba odwiedzin: 2220

Moduł umożliwiający badanie sił tarcia oddziałujących na ciała i występujących między powierzchniami przy płaszczyźnie poziomej lub pochylonej.

Poziom kształceniaSzkoła podstawowa
Nr kat.: ES9
Liczba odwiedzin: 2099

Moduł umożliwiający badanie różnic pomiędzy energią kinetyczną i potencjalną oraz przechodzenia jednej w drugą z wykorzystaniem wahadła lub koła zamachowego.

Poziom kształceniaSzkoła podstawowa
Nr kat.: ES10
Liczba odwiedzin: 2292

Moduł umożliwiający demonstrację zalet stosowania w mechanice krążków linowych stałych, ruchomych i złożonych.

Poziom kształcenia
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: ES11
Liczba odwiedzin: 1829

Moduł umożliwiający demonstrację zalet i wad trzech powszechnie stosowanych układów przeniesienia napędu: przekładni pasowej, łańcuchowej i przegubowej.

Nr kat.: ES12
Liczba odwiedzin: 1832

Moduł umożliwiający demonstrację charakterystyk pracy mechanizmu kolankowego, korbowego i najpowszechniej stosowanych kształtów krzywek współpracujących z różnymi typami popychaczy.

Nr kat.: ES13
Liczba odwiedzin: 1799

Moduł pokazujący charakterystykę pracy przekładni zębatych różnego typu - o zębach prostych i stożkowych, a także przekładni zębatej ślimakowej.

Nr kat.: ES14
Liczba odwiedzin: 2051

Moduł umożliwiający badanie prostych mechanizmów zamiany ruchu obrotowego w posuwisto-zwrotny i odwrotnie, takich jak np. mechanizm jarzmowy.

Nr kat.: ES15
Liczba odwiedzin: 2018

Badanie prostych mechanizmów dźwigniowych/przegubowych poprzez obserwację zamiany ruchu i kreślenie śladów. 

Nr kat.: ES16
Liczba odwiedzin: 1746

Moduł umożliwiający badanie zjawiska siły odśrodkowej na podstawie zależności między siłą odśrodkową, a promieniem i prędkością obracających się mas.

Nr kat.: ES17
Liczba odwiedzin: 1868

Moduł do badania tarcia w ruchu obrotowym czyli stosowania takich elementów jak dźwignik śrubowy, dźwignik (podnośnik) klinowy czy łożyska różnego typu.

Nr kat.: ES18
Liczba odwiedzin: 1711

Moduł umożliwiający badanie dwóch dodatkowych mechanizmów zamiany ruchu: mechanizmu maltańskiego i mechanizmu zębatkowo-zapadkowego.

Nr kat.: ES19
Liczba odwiedzin: 1824

Moduł do badania sprężyn śrubowych różnego typu oraz w układach szeregowych i równoległych. Wprowadzenie do prawa Hooke'a.

Nr kat.: TM1004
Liczba odwiedzin: 2126

Stanowisko do przeprowadzania doświadczeń z wykorzystaniem zespołu żyroskopu z możliwością pomiaru prędkości bąka/wirnika, ruchu precesyjnego, sił i momentów.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: TM1005
Liczba odwiedzin: 1839

Stanowisko do przeprowadzania doświadczeń mających na celu zbadanie zależności między siłą odśrodkową, masą obracającego się ciała, jego odległością od osi obrotu oraz prędkością obrotową.

Poziom kształcenia
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: TM1027
Liczba odwiedzin: 1780

Przenośne, samodzielne urządzenie przedstawiające działanie trzech różnych rodzajów regulatorów – Hartnella, Portera i Proella.

Nr kat.: TM1017
Liczba odwiedzin: 759

Stanowisko do przeprowadzania doświadczeń demonstrujących efekt Coriolisa i pozwalających zrozumieć występowanie siły bezwładności.

Poziom kształcenia
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: TM160
Liczba odwiedzin: 690

Modułowe stanowisko do demonstracji i badania drgań swobodnych różnego rodzaju wahadeł i prostych konstrukcji.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: TM1016V
Liczba odwiedzin: 830

Samodzielne stanowisko do badań drgań swobodnych i wymuszonych sztywnej belki ze sprężyną oraz belki obustronnie podpartej.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: TM1001
Liczba odwiedzin: 2189

Samodzielna jednostka doświadczalna, która pozwala badać zjawisko wirowania przy różnych długościach i średnicach wału.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: TM1002
Liczba odwiedzin: 2448

Stanowisko do przeprowadzania doświadczeń z zakresu statycznego i dynamicznego wyrównoważania (wyważania) układu obracających się mas.

Poziom kształcenia
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: TM1022V
Liczba odwiedzin: 1848

Model czterocylindrowego silnika, który przedstawia siły i momenty sił działające podczas ruchu posuwisto-zwrotnego.

Nr kat.: TM25
Liczba odwiedzin: 1859

Stanowisko do demonstracji rozkładu ciśnienia w łożysku ślizgowym poprzecznym przy różnych prędkościach obrotowych.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: TE96
Liczba odwiedzin: 634

Stanowisko do badania parametrów pracy samoczynnego, łożyska powietrznego z uwzględnieniem zjawiska wiru półobrotowego.

Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia ogólnokształcąca
 • Szkoła średnia techniczna
Nr kat.: TE99
Liczba odwiedzin: 749

Stanowisko do przeprowadzania badań i demonstracji rozkładu ciśnienia w warstwie oleju w łożysku ślizgowym Michella oraz wyprowadzenia równania Reynoldsa dotyczącego gradientu ciśnień w warstwie płynu.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: TE98
Liczba odwiedzin: 797

Stanowisko do przeprowadzania praktycznych badań dotyczących teorii Herza związanych z kontaktem pomiędzy powierzchniami.

Poziom kształcenia
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: TM1018
Liczba odwiedzin: 2357

Stanowisko do przeprowadzania statycznych i dynamicznych testów na przekładniach mechanicznych napędowych pasowych, łańcuchowych i zębatych.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: TM1021V
Liczba odwiedzin: 2138

Stanowisko do przeprowadzania doświadczeń na mechanizmie krzywkowym (układ krzywka-popychacz) z możliwością kreślenia w czasie rzeczywistym wykresów do analizy pracy mechanizmu.

Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia ogólnokształcąca
 • Szkoła średnia techniczna
Nr kat.: TD1
Liczba odwiedzin: 1794

Stanowisko dydaktyczne umożliwiające zbadanie teorii konwekcji wymuszonej w rurach, a także zasad towarzyszącej temu procesowi wymiany ciepła.

Nr kat.: TD1005
Liczba odwiedzin: 2583

Samodzielna jednostka przedstawiająca konwekcję naturalną i wymuszoną pomiędzy różnymi powierzchniami.  Zawiera powierzchnie wymiany ciepła: płaską i dwa rodzaje ożebrowanej.

Nr kat.: TE93
Liczba odwiedzin: 1889

Stanowisko eksperymentalne montowane na blacie umożliwiające zbadanie zasad pracy i efektywności krzyżowego wymiennika ciepła.

Nr kat.: TD1007
Liczba odwiedzin: 1923

Stanowisko do badania krzyżowego wymiennika ciepła woda-powietrze. Przybliża zagadnienia: średnia logarytmiczna różnica temperatur, wpływ ożebrowania na wymianę ciepła.

Nr kat.: TD360
Liczba odwiedzin: 1957

Jednostka podstawowa do montażu różnych modeli wymienników ciepła: typu rura w rurze, płytowy wymiennik ciepła, wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy i zbiornikowy z płaszczem.

Nr kat.: TD400
Liczba odwiedzin: 2104

Stanowisko do badania dokładności, liniowości i charakterystyk powszechnie spotykanych przyrządów do pomiaru temperatury.

Nr kat.: TD1004V
Liczba odwiedzin: 1125

Stanowisko do demonstracji zjawisk zachodzących podczas rozprężania gazu doskonałego. Poruszane są zagadnienia takie jak: rozprężanie izentropowe, metoda Clementa-Desormesa.

Nr kat.: TD1000
Liczba odwiedzin: 2632

Stanowisko dydaktyczne pokazujące zależność pomiędzy ciśnieniem i objętością gazu doskonałego przy stałej temperaturze – prawo Boyle’a-Mariotte’a.

Nr kat.: TD1001
Liczba odwiedzin: 1960

Stanowisko dydaktyczne pokazujące zależność pomiędzy ciśnieniem i temperaturą gazu doskonałego przy stałej objętości – prawo Gay-Lussac’a.

Nr kat.: GT103
Liczba odwiedzin: 1788

Stanowisko do badania sprężarek w układzie jednostopniowym lub dwustopniowym. Pokrywa również podstawowy zakres teorii silników cieplnych.

Nr kat.: TE78
Liczba odwiedzin: 1556

Stanowisko umożliwiające zbadanie wymiany ciepła podczas procesu skraplania (kondensacji) i wrzenia.

Nr kat.: TD1006
Liczba odwiedzin: 2430

Stanowisko występujące również pod nazwą Kocioł Marceta służy do badania zależności temperatury i ciśnienia pary nasyconej i wyprowadzania równania Antoine’a.

Nr kat.: TD1002
Liczba odwiedzin: 1996

Jednostka podstawowa do montażu różnych modeli przedstawiających zjawisko wymiany ciepła: liniowa przewodność cieplna, promieniowa przewodność cieplna, przewodność gazów i cieczy.

Nr kat.: TD1003
Liczba odwiedzin: 1169

Stanowisko dydaktyczne służące do pokazania zasad związanych z promieniowaniem źródeł ciepła i światła takich jak prawo odwracalności kwadratów czy prawo Stefana-Boltzmanna.

Nr kat.: TD1008
Liczba odwiedzin: 1678

Stanowisko nastawiane na blat do badania efektu termoelektrycznego. Umożliwia poznanie takich pojęć jak: efekt Peltiera i zjawisko Seebecka.

Nr kat.: TD1009V
Liczba odwiedzin: 1066

Stanowisko do pomiaru nieustalonego przepływu ciepła w ciałach o różnym kształcie i przewodności cieplnej. Zawiera wbudowany System Akwizycji Danych VDAS.

Nr kat.: TD1011V
Liczba odwiedzin: 899

Stanowisko dydaktyczne do badania przepływu ciepła na drodze konwekcji swobodnej i promieniowania. Poruszane są zagadnienia: stała Stefana-Boltzmanna, emisyjność.

Nr kat.: TD1050
Liczba odwiedzin: 1794

Wykonany w skali laboratoryjnej model elektrowni parowej, który umożliwia poznanie takich pojęć jak: obieg Rankine’a, krzywa całkowitego zużycia pary (krzywa Willan’a), kocioł Marceta.

Nr kat.: TD500
Liczba odwiedzin: 608

Stanowisko umożliwiające wyznaczanie ciepła spalania paliw węglowodorowych w postaci płynnej lub stałej.

Nr kat.: AF41
Liczba odwiedzin: 2312

Stanowisko tunelu aerodynamicznego wyposażone w model samolotu oraz realistyczną aparaturę kontrolną umożliwiające zbadanie szerokiego zakresu zasad związanych z lotem samolotu.

Nr kat.: AF1300
Liczba odwiedzin: 1800

Poddźwiękowy tunel aerodynamiczny z sekcją roboczą o wymiarach 300 mm x 300 mm x 600 mm.

Nr kat.: AF300
Liczba odwiedzin: 2598

Stanowisko przeznaczone do badania przepływu powietrza wokół dwuwymiarowych modeli przy prędkościach naddźwiękowych w pracy cyklicznej.

Nr kat.: AE1005V
Liczba odwiedzin: 895

Kompaktowe urządzenie do nauczania podstaw przekształcania energii kinetycznej wiatru w energię elektryczną za pomocą turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu. Stanowisko umożliwia montaż łopatek własnego projektu, wydrukowanych na drukarce 3D.

Nr kat.: AF10
Liczba odwiedzin: 2483

Mobilna jednostka podstawowa zapewniająca stały przepływ powietrza dla modułów eksperymentalnych laboratorium Aerodynamiki.

Nr kat.: AF11
Liczba odwiedzin: 1702

Moduł eksperymentalny do przeprowadzania pomiarów rozkładu ciśnienia w zwężeniu związanych z wyprowadzaniem i sprawdzaniem równania Bernoulliego.

Nr kat.: AF12
Liczba odwiedzin: 1719

Moduł umożliwiający zbadanie siły oporu aerodynamicznego oddziałującej na modele o tej samej powierzchni czołowej, ale różnym kształcie.

Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia ogólnokształcąca
 • Szkoła średnia techniczna
Nr kat.: AF13
Liczba odwiedzin: 1430

Moduł umożliwiający wykonanie analizy wypływu strumienia powietrza do otoczenia, a także jego załamania się wraz z oddalaniem się od miejsca wypływu oraz rozkładu prędkości.

Nr kat.: AF14
Liczba odwiedzin: 1457

Moduł eksperymentalny umożliwiający badanie warstwy przyściennej występującej przy przepływie wokół gładkiej i chropowatej płaskiej powierzchni.

Nr kat.: AF15
Liczba odwiedzin: 1385

Moduł eksperymentalny do badania promieniowego rozkładu ciśnienia w kolanie wentylacyjnym, a także rozkładu ciśnienia na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie kolana.

Nr kat.: AF16
Liczba odwiedzin: 1446

Moduł eksperymentalny do badania wpływu strugi powietrza przylegającej do ściany sąsiadującej z uwzględnieniem efektu Coandy.

Nr kat.: AF17
Liczba odwiedzin: 1325

Moduł eksperymentalny umożliwiający wizualizację przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym.

Nr kat.: AF18
Liczba odwiedzin: 1548

Moduł umożliwiający zbadanie rozkładu ciśnienia wokół skrzydła samolotu z uwzględnieniem charakterystyk siły nośnej i kąta przeciągnięcia.

Nr kat.: AF27
Liczba odwiedzin: 2124

Stanowisko dydaktyczne do demonstracji zjawisk termodynamicznych i mechaniki płynów występujących przy adiabatycznym rozprężaniu powietrza w dyszach poddźwiękowych i naddźwiękowych.

Nr kat.: AF80
Liczba odwiedzin: 2083

Stanowisko tunelu aerodynamicznego z wizualizacją przepływu za pomocą dymu. Umożliwia zbadanie przepływu powietrza wokół szerokiej gamy modeli eksperymentalnych.

Nr kat.: AF302
Liczba odwiedzin: 1275

Stanowisko naddźwiękowego tunelu aerodynamicznego do pracy ciągłej umożliwiające zbadanie przepływu powietrza wokół dwuwymiarowych modeli przy przepływie naddźwiękowym.

Poziom kształceniaSzkoła podstawowa
Nr kat.: AF1125
Liczba odwiedzin: 1458

Najmniejszy z oferty poddźwiękowy tunel aerodynamiczny z zestawem 3 modeli eksperymentalnych, a także urządzeniem do pomiaru siły nośnej i oporu aerodynamicznego.

Nr kat.: AF1450S
Liczba odwiedzin: 1953

Poddźwiękowy tunel aerodynamiczny z sekcją roboczą o wymiarach 450 mm x 450 mm x 1000 mm. W zestawie z dodatkową aparaturą.

Poziom kształceniaSzkoła podstawowa
Nr kat.: AF1600S
Liczba odwiedzin: 1511

Poddźwiękowy tunel aerodynamiczny z sekcją roboczą o wymiarach 600 mm x 600 mm x 1250 mm. W zestawie z dodatkową aparaturą.

Nr kat.: TD200
Liczba odwiedzin: 1622

Uniwersalne stanowisko z wszechstronnym oprzyrządowaniem służącym do przeprowadzania badań na silnikach spalinowych. Wyposażone jest ono między innymi w dynamometr hydrauliczny i umożliwia pomiar momentu obrotowego, pomiar zużycia powietrza czy pomiar temperatury spalin.

Nr kat.: TD201
Liczba odwiedzin: 1238

Wysokiej jakości, bardzo efektywny, jednocylindrowy, czterosuwowy, benzynowy silnik spalinowy przeznaczony do współpracy ze stanowiskiem do badania małych silników spalinowych (TD200). Możliwym jest określenie m.in. średniego ciśnienia użytecznego – wartość hamowana i wyznaczenie krzywych przebiegu pracy silnika.

Nr kat.: TD211
Liczba odwiedzin: 1188

Wysokiej jakości benzynowy silnik spalinowy przeznaczony do celów dydaktycznych. Dzięki odpowiednim modyfikacjom można w nim zainstalować miernik mierzący ciśnienie głowicy cylindra i urządzenie odczytujące kąt obrotu wału korbowego przez co możliwa jest analiza cyklu pracy silnika.

Nr kat.: TD202
Liczba odwiedzin: 1185

Wysokiej jakości, bardzo efektywny, jednocylindrowy, czterosuwowy, silnik spalinowy z zapłonem samoczynnym. Zaprojektowany do celów edukacyjnych. Umożliwia przeprowadzenie ciekawych i rzeczowych eksperymentów. Pojemność silnika to 232 cm3, a jego moc netto to 3,75 kW przy prędkości obrotowej 3000 obr/min.

Nr kat.: TD212
Liczba odwiedzin: 1241

Wysokiej jakości silnik z zapłonem samoczynnym stanowiący rozbudowany model dydaktyczny. Silnik ma zmodyfikowane elementy takie jak: głowica cylindra i korba. Dzięki temu możliwym jest zainstalowanie miernika ciśnienia głowicy cylindra i urządzenia do odczytu kąta obrotu wału korbowego.

Nr kat.: GT185
Liczba odwiedzin: 591

Urządzenie dydaktyczne do demonstracji zasady działania dwuwałowej turbiny gazowej oraz badania charakterystyki jej pracy.

Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia ogólnokształcąca
 • Szkoła średnia techniczna
Nr kat.: GT100
Liczba odwiedzin: 613

Urządzenie dydaktyczne do demonstracji działania silnika turboodrzutowego oraz badania charakterystyki jego pracy.

Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia ogólnokształcąca
 • Szkoła średnia techniczna
Nr kat.: GT100RS
Liczba odwiedzin: 615

Urządzenie dydaktyczne do demonstracji działania silnika turboodrzutowego z układem dopalania gazów wylotowych oraz badania charakterystyki jego pracy.

Poziom kształcenia
 • Szkoła średnia ogólnokształcąca
 • Szkoła średnia techniczna
Nr kat.: TD300
Liczba odwiedzin: 1231

Uniwersalne stanowisko rekuperacyjne z wszechstronnym oprzyrządowaniem służącym do przeprowadzania badań na silnikach spalinowych (o mocach do 10 kW). W połączeniu z jednym z silników firmy TecQuipment umożliwia przeprowadzenie badań i demonstrację najważniejszych funkcji silnika.

Nr kat.: TD301
Liczba odwiedzin: 1225

Wysokiej jakości, bardzo efektywny, jednocylindrowy, czterosuwowy, benzynowy silnik spalinowy przeznaczony do współpracy z rekuperacyjnym stanowiskiem do badania silników spalinowych (TD300).

Nr kat.: TD302
Liczba odwiedzin: 1077

Wysokiej jakości, bardzo efektywny, jednocylindrowy, czterosuwowy, silnik spalinowy z zapłonem samoczynnym przeznaczony do współpracy z rekuperacyjnym stanowiskiem do badania silników spalinowych (TD300).

Nr kat.: TD300a
Liczba odwiedzin: 1319

Kalorymetr gazowy przeznaczony do współpracy z rekuperacyjnym stanowiskiem do badania silników spalinowych. Urządzenie to mierzy zawartość ciepła w gazach wylotowych i pozwala na określenie strat energii w nich zawartych i uwzględnienie ich w całkowitym bilansie energetycznym pracy silnika.

Nr kat.: AVF1
Liczba odwiedzin: 1220

Miernik do dokonywania objętościowych pomiarów zużycia paliwa przez silniki współpracujące ze stanowiskami dydaktycznymi firmy TecQuipment.

Nr kat.: DVF1
Liczba odwiedzin: 1046

Miernik przeznaczony do dokonywania objętościowych pomiarów zużycia paliwa przez silniki spalinowe.

Nr kat.: ECA100
Liczba odwiedzin: 1118

Urządzenie umożliwiające określenie i badanie zależności pomiędzy kątem przesunięcia wału korbowego lub objętością, a ciśnieniem wewnątrz cylindra podczas pracy silnika spalinowego, a także poznanie zagadnień tj. wyznaczenie mechanicznej sprawności silnika, obieg termodynamiczny silnika spalinowego.

Nr kat.: ECA101
Liczba odwiedzin: 1043

Czujnik do pomiaru ciśnienia głowicy cylindra.

Nr kat.: ECA102
Liczba odwiedzin: 1066

Przyrząd do pomiaru kąta obrotu wału korbowego.

Nr kat.: TE6
Liczba odwiedzin: 1528

Urządzenie dydaktyczne do demonstracji metod mierzenia wilgotności umożliwiające porównywanie skuteczności i dokładności higrometrów różnego typu.

Poziom kształcenia
 • Szkoła podstawowa
 • Szkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: EC1000V
Liczba odwiedzin: 850

Stanowisko do demonstracji charakterystyk pracy wyparnych chłodni kominowych z dedykowanymi, wymiennymi modelami kominów o różnej charakterystyce.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
 • Control Engineering
Nr kat.: CE105 / CE105MV
Liczba odwiedzin: 2301

Rozbudowany układ hydrauliczny sterowania poziomem cieczy wewnątrz dwóch zbiorników za pomocą jednej lub dwóch pomp.

 • Control Engineering
Nr kat.: CE110
Liczba odwiedzin: 795

Stanowisko przedstawiające podstawy działania typowych elementów składowych serwonapędu wraz z układem regulacji.

 • Control Engineering
Nr kat.: CE106
Liczba odwiedzin: 777

Urządzenie służące do badania podstawowych i zaawansowanych metod automatycznej stabilizacji obiektu na równi pochyłej.

 • Control Engineering
Nr kat.: CE108
Liczba odwiedzin: 603

Układ dwóch napędów sprzężonych ze sobą elastyczną taśmą, który może symulować napęd maszyny tekstylnej lub papierniczej.

 • Control Engineering
Nr kat.: CE107
Liczba odwiedzin: 668

Model fizyczny silnika o zapłonie samoczynnym, w którym paliwo zastąpiono sprężonym powietrzem.

Nr kat.: FC80
Liczba odwiedzin: 2375

Otwarty kanał przepływowy umożliwiający wykonanie szerokiej gamy eksperymentów związanych z przepływem wody w kanałach i ciekach wodnych.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: FC300
Liczba odwiedzin: 1856

Duży, otwarty kanał przepływowy do studiowania zagadnień związanych z przepływem cieczy. Dostępny w różnych wersjach długości i z szeroką gamą modeli eksperymentalnych.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: H2 MKII
Liczba odwiedzin: 1318

Stanowisko umożliwiające określenie stabilności pontonu uwzględniając środek ciężkości, wysokość metacentryczną i ulokowanie punktu metacentrycznego na różnych wysokościach.

Nr kat.: H3A
Liczba odwiedzin: 1256

Stanowisko dydaktyczne do kalibracji manometru typu: Manometryczna Rurka Bourdona z wykorzystaniem obciążników.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca