Samodzielne stanowiska laboratorium: Mechanika płynów

W tej podkategorii zebraliśmy głównie duże, samowystarczające systemy do badania zagadnień mechaniki płynów, takie jak: kanały przepływowe (symulacja koryta rzeki), systemy do badania pracy pomp, oraz stanowiska symulacji zjawisk hydrologicznych, takich jak opady deszczu, przemakanie gruntu itd. Każde ze stanowisk dostarczane jest z instrukcją obsługi, której znaczną część przeznaczono na omówienie zagadnień teoretycznych oraz opis przykładowych badań.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: FC80
Liczba odwiedzin: 767

Otwarty kanał przepływowy umożliwiający wykonanie szerokiej gamy eksperymentów związanych z przepływem wody w kanałach i ciekach wodnych.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: FC300
Liczba odwiedzin: 670

Duży, otwarty kanał przepływowy do studiowania zagadnień związanych z przepływem cieczy. Dostępny w różnych wersjach długości i z szeroką gamą modeli eksperymentalnych.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: H2 MKII
Liczba odwiedzin: 600

Stanowisko umożliwiające określenie stabilności pontonu uwzględniając środek ciężkości, wysokość metacentryczną i ulokowanie punktu metacentrycznego na różnych wysokościach.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: H3A
Liczba odwiedzin: 531

Stanowisko dydaktyczne do kalibracji manometru typu: Manometryczna Rurka Bourdona z wykorzystaniem obciążników.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: H9
Liczba odwiedzin: 1311

Stanowisko do badania dwuwymiarowego przepływu laminarnego Hele-Shaw’a z możliwością obserwacji opływu wokół różnokształtnych modeli.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: H11
Liczba odwiedzin: 550

Stanowisko stosowane do wyznaczania środka parcia całkowicie lub częściowo zanurzonej płaskiej powierzchni. Urządzenie kompaktowe i samowystarczalne.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: H30
Liczba odwiedzin: 1368

Stanowisko umożliwiające praktyczną demonstrację i badanie technik pomiaru ciśnienia i próżni z wykorzystaniem manometrów i rurki Bourdona.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: H47
Liczba odwiedzin: 898

W pełni samowystarczalne stanowisko do badania jednostopniowego układu pompy odśrodkowej umożliwiające zbadanie pracy i wyprowadzenie charakterystyk pomp tego typu.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: H52
Liczba odwiedzin: 549

Stanowisko umożliwiające zbadanie pracy dwóch pomp odśrodkowych połączonych szeregowo lub równolegle.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: H83
Liczba odwiedzin: 1506

Stanowisko dydaktyczne umożliwiające w sposób komplementarny zbadanie pracy pomp odśrodkowych w układzie dwustopniowym, w połączeniu szeregowym lub równoległym.