Badania materiałowe

Stanowiska do przeprowadzania badań materiałowych dają możliwość badania wytrzymałości materiałów na naprężenia różnego typu (ścinające, skręcające, zginające, naprężenia oddziałujące w czasie (pełzanie), czy zmęczenie materiału w ruchu obrotowym). Nie zabrakło również stanowisk do badania naprężeń w zbiornikach cienko i grubościennych. Praktycznie wszystkie stanowiska wyposażono w możliwość podłączenia do komputera z wykorzystaniem uniwersalnego interfejsu VDAS-B. Do instrukcji większości stanowisk, w których przeprowadzane są badania niszczące dołączono rysunki techniczne próbek, aby uprościć uzupełnianie ich zapasów.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: SM1000
Liczba odwiedzin: 1194

Uniwersalne stanowisko badawcze, które wraz z opcjonalnym wyposażeniem umożliwia przeprowadzenie szerokiego zakresu prób wytrzymałościowych takich jak ściskanie i rozciąganie.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: SM1001
Liczba odwiedzin: 997

Nastawiane na blat urządzenie do przeprowadzania prób wytrzymałości na skręcanie próbek wykonanych z różnych materiałów. Poruszane zagadnienia: wyraźna granica plastyczności, zjawisko Bauschingera.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: SM1002
Liczba odwiedzin: 1141

Stanowisko do przeprowadzania prób rozciągania do 20 kN. Poruszane zagadnienia: wytrzymałość na rozciąganie, górna i dolna granica plastyczności, całkowite wydłużenie, moduł Younga.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: SM1003
Liczba odwiedzin: 975

Stanowisko umożliwiające zbadanie niesymetrycznych ugięć belek. Poruszane zagadnienia: środek ścinania, koło Mohra, zginanie niesymetryczne.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: SM1004
Liczba odwiedzin: 1406

Stanowisko umożliwiające zbadanie ugięcia i reakcji występujących w belkach swobodnie podpartych, utwierdzonych. Zagadnienia: równanie ugięcia, sztywność zginania, równowaga statyczna, itp.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: SM1005
Liczba odwiedzin: 1235

Stanowisko umożliwiające zbadanie wyboczenia pręta w zakresie odkształceń elastycznych i plastycznych (niszczących). Zagadnienia: wyboczenie, obciążenie krytyczne, obciążenie mimośrodowe.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: SM1006
Liczba odwiedzin: 948

Stanowisko demonstrujące zjawisko pełzania materiałów. Poruszane zagadnienia: pełzanie materiałów, obciążenie niszczące, szybkość pełzania, pełzanie ustalone.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: SM1007
Liczba odwiedzin: 958

Stanowisko demonstrujące naprężenia i odkształcenia występujące w cienkościennym zbiorniku pod wpływem ciśnienia. Poruszane zagadnienia: naprężenia wzdłużne, naprężenia obwodowe, naprężenia promieniowe, naprężenia osiowe.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: SM1008
Liczba odwiedzin: 269

Stanowisko demonstrujące oddziaływanie ciśnienia na powierzchnię membrany. Poruszane zagadnienia: profil powierzchni, naprężenia promieniowe i obwodowe, gradient naprężeń.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: SM1009
Liczba odwiedzin: 993

Stanowisko demonstrujące zasadę działania tensometrów oporowych oraz pomiar odkształceń w różnych strukturach. Poruszane zagadnienia: pomiar odkształceń przy zginaniu, pomiar odkształceń przy skręcaniu, pomiar odkształceń przy rozciąganiu, współczynnik Poissona.