Elektrotechnika

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, jednak nasza oferta z zakresu elektrotechniki obejmuje również zagadnienia związane z przetwarzaniem, rozdziałem oraz bezpiecznym użytkowaniem energii elektrycznej. Urządzenia te doskonale sprawdzą się zarówno w technikach, centrach kształcenia zawodowego jak i na uczelniach technicznych. Mogą być cennym narzędziem w kształceniu przyszłych elektryków i pomocą w zdobyciu uprawnień elektrycznych SEP. Każdy zestaw posiada instrukcję w języku polskim.

 

Produkty zostały skatalogowane w postaci trzeci podkategorii:

  • Sieci elektryczne i ochrona przeciwporażeniowa - panele dydaktyczne do nauki o liniach przesyłowych i stacjach elektroenergetycznych oraz zabezpieczeniach przeciwporażeniowych,
  • Instalacje elektryczne budynków - zestawy modułowe i panele dydaktyczne związane z nauczaniem o zasadach działania oraz montażu instalacji urządzeń elektrycznych, oświetleniu, systemach alarmowych i automatyce domowej,
  • Instalacje elektryczne pojazdów - zestawy elementów elektrycznych typowych dla przemysłu motoryzacyjnego umożliwiające nauczanie przyszłych elektryków samochodowych o różnym stopniu zaawansowania,
  • Odnawialne źródła energii - zestawy dydaktyczne z zakresu fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, turbin wiatrowych, turbin wodnych, ogniw paliwowych, biopaliw i wiele więcej! Jako, że OZE to nasze korzenie, zestawom dydaktycznym z tego zakresu poświęcona jest nasza główna strona internetowa mgs-nauka.

Zachęcamy do zapoznania się także z naszą ofertą z zakresu nauczania o prądzie elektrycznym i podstawach elektroniki.