Konstrukcje

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STR1
Liczba odwiedzin: 1370

Aluminiowa rama nastawiana na blat do montażu modułów eksperymentalnych z wytrzymałości materiałów i konstrukcji.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STR
Liczba odwiedzin: 271

Zestawy umożliwiają dogłębne zbadanie wybranych zagadnień konstrukcyjnych. W skład każdego zestawu wchodzą wybrane moduły eksperymentalne wraz z niezbędnymi akcesoriami.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STR2
Liczba odwiedzin: 1244

Moduł swobodnie podpartej belki służący do demonstracji momentów zginających i sił występujących wewnątrz badanego elementu zależnie od obciążenia.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STR3
Liczba odwiedzin: 1177

Moduł swobodnie podpartej belki skonstruowany w taki sposób, aby możliwym było odizolowanie siły ścinającej oddziałującej na belkę i zmierzenie jej wartości.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STR4
Liczba odwiedzin: 1367

Moduł swobodnie podpartej belki skonstruowany w taki sposób, aby możliwym było odizolowanie siły ścinającej oddziałującej na belkę i zmierzenie jej wartości.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STR5
Liczba odwiedzin: 1208

Moduł umożliwiający zbadanie odkształceń i naprężeń w zależności od obciążenia zginającego, w tym geometrycznego momentu bezwładności oraz równania ugięcia belki.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STR6
Liczba odwiedzin: 1139

Moduł umożliwiający zbadanie ugięcia belki wywołanego przyłożonym momentem obrotowym. Poruszane zagadnienia: moduł sprężystości poprzecznej, skręcanie, teoria skręcania.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STR7
Liczba odwiedzin: 1174

Moduł eksperymentalny umożliwiający badanie ugięcia i stabilności belek asymetrycznych, a także środka ścinania.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STR8
Liczba odwiedzin: 1126

Moduł umożliwiający tworzenie sworzniowych konstrukcji ramowych oraz badanie wpływu przyłożenia obciążenia.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: STR9
Liczba odwiedzin: 1108

Moduł umożliwiający zbadanie istotnych cech mostu trójprzegubowego. Poruszane zagadnienia: charakterystyki łuku trójprzegubowego, nacisk wzdłużny, stabilność punktu podparcia.