Samodzielne stanowiska laboratorium: Mechanika płynów

W tej podkategorii zebraliśmy głównie duże, samodzielne systemy do badania zagadnień mechaniki płynów. Poniżej można znaleźć takie stanowiska dydaktyczne jak:

  • kanały przepływowe o dużych przekrojach (FC80 i FC300),
  • stanowiska do badania zjawiska sedymentacji (H311), przemakalności (H312), hydrologii i symulacji opadów deszczu (H313V),
  • stanowiska w różny sposób traktujące tematykę badania pomp (H47, H52/H53V, H83, H85V)
  • ale też proste urządzenia poruszające istotne w mechanice płynów zagadnienia jak wyznaczanie środka parcia (H11), przeprowadzanie doświadczeń z zakresu hydrostatyki i właściwości cieczy (H215, H314, H410).

Każde ze stanowisk dostarczane jest z instrukcją obsługi, której znaczną część przeznaczono na omówienie zagadnień teoretycznych oraz opis przykładowych badań.

Poniższe systemy produkowane są przez brytyjską firmę TecQuipment. Producent ten na wszystkie swoje urządzenia udziela 5 letniej gwarancji.

 

  • Filtruj
Nr kat.: FC80
Liczba odwiedzin: 2312

Otwarty kanał przepływowy umożliwiający wykonanie szerokiej gamy eksperymentów związanych z przepływem wody w kanałach i ciekach wodnych.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: FC300
Liczba odwiedzin: 1814

Duży, otwarty kanał przepływowy do studiowania zagadnień związanych z przepływem cieczy. Dostępny w różnych wersjach długości i z szeroką gamą modeli eksperymentalnych.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: H2 MKII
Liczba odwiedzin: 1289

Stanowisko umożliwiające określenie stabilności pontonu uwzględniając środek ciężkości, wysokość metacentryczną i ulokowanie punktu metacentrycznego na różnych wysokościach.

Nr kat.: H3A
Liczba odwiedzin: 1233

Stanowisko dydaktyczne do kalibracji manometru typu: Manometryczna Rurka Bourdona z wykorzystaniem obciążników.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: H9
Liczba odwiedzin: 1943

Stanowisko do badania dwuwymiarowego przepływu laminarnego Hele-Shaw’a z możliwością obserwacji opływu wokół różnokształtnych modeli.

Poziom kształceniaSzkoła średnia techniczna
Nr kat.: H11
Liczba odwiedzin: 1374

Stanowisko stosowane do wyznaczania środka parcia całkowicie lub częściowo zanurzonej płaskiej powierzchni. Urządzenie kompaktowe i samowystarczalne.

Nr kat.: H30
Liczba odwiedzin: 2271

Stanowisko umożliwiające praktyczną demonstrację i badanie technik pomiaru ciśnienia i próżni z wykorzystaniem manometrów i rurki Bourdona.

Nr kat.: H47
Liczba odwiedzin: 1794

W pełni samowystarczalne stanowisko do badania jednostopniowego układu pompy odśrodkowej umożliwiające zbadanie pracy i wyprowadzenie charakterystyk pomp tego typu.

Nr kat.: H52 / H53V
Liczba odwiedzin: 1307

Stanowisko do badanie pracy dwóch pomp odśrodkowych połączonych szeregowo lub równolegle w wersji analogowej lub z pomiarem elektronicznym oraz regulacją prędkości obrotowej.

Nr kat.: H83
Liczba odwiedzin: 2262

Stanowisko dydaktyczne umożliwiające w sposób komplementarny zbadanie pracy pomp odśrodkowych w układzie dwustopniowym, w połączeniu szeregowym lub równoległym.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: H85V
Liczba odwiedzin: 477

Stanowisko dydaktyczne z wbudowanym systemem akwizycji danych VDAS do badania charakterystyk pracy różnych modeli pomp wirowych i wyporowych.

Nr kat.: H215
Liczba odwiedzin: 3162

Stanowisko eksperymentalne umożliwiające przeprowadzenie wizualnej demonstracji przepływu laminarnego i przepływu turbulentnego.

Nr kat.: H311
Liczba odwiedzin: 2183

Stanowisko umożliwiające badanie zjawiska osiadania zawiesin w cieczach (zjawisko sedymentacji) oraz zapoznanie z efektem ściankowym.

Poziom kształceniaSzkoła średnia ogólnokształcąca
Nr kat.: H313 / H313V
Liczba odwiedzin: 2429

Stanowisko do badania zjawisk hydrologicznych. Symuluje opady deszczu na przesiąkalny grunt.

Nr kat.: H312
Liczba odwiedzin: 2432

Stanowisko w sposób kompleksowy ukazujące zjawisko przemakalności. Umożliwia testowanie własnoręcznie wykonanych modeli do badania przemakalności fundamentów lub zapór wodnych.

Nr kat.: H314
Liczba odwiedzin: 2181

Stanowisko umożliwiające przeprowadzenie szerokiej gamy eksperymentów dotyczących takich wartości jak: gęstość, ciężar właściwy, prawo Pascala, prawo Archimedesa, wypór hydrostatyczny, stateczność, pomiary ciśnienia i wiele innych.

Nr kat.: H400
Liczba odwiedzin: 2184

Wolnostojące stanowisko służące do demonstracji podstawowych zasad kawitacji w zwężce Venturiego oraz jej wpływu na wydajność maszyn i systemów hydraulicznych.

Nr kat.: H410
Liczba odwiedzin: 1259

Stanowisko do obserwacji współczynnika oporu czołowego ciał stałych (kulistych) o różnej wielkości oraz lepkości cieczy.

Nr kat.: TE86
Liczba odwiedzin: 858

Stanowisko pokazujące zjawisko uderzenia hydraulicznego, kawitacji, a także rozchodzenie się fal uderzeniowych z prędkością dźwięku w wodzie.