Termodynamika i wymiana ciepła

Na wszystkie zestawy z termodynamiki i wymiany ciepła udzielamy 5-letniej gwarancji !

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: TE78
Liczba odwiedzin: 595

Stanowisko umożliwiające zbadanie wymiany ciepła podczas procesu skraplania (kondensacji) i wrzenia.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: TD1006
Liczba odwiedzin: 1417

Stanowisko występujące również pod nazwą Kocioł Marceta służy do badania zależności temperatury i ciśnienia pary nasyconej i wyprowadzania równania Antoine’a.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: TD1002
Liczba odwiedzin: 1336

Jednostka podstawowa do montażu różnych modeli przedstawiających zjawisko wymiany ciepła: liniowa przewodność cieplna, promieniowa przewodność cieplna, przewodność gazów i cieczy.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: TD1003
Liczba odwiedzin: 554

Stanowisko dydaktyczne służące do pokazania zasad związanych z promieniowaniem źródeł ciepła i światła takich jak prawo odwracalności kwadratów czy prawo Stefana-Boltzmanna.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: TD1008
Liczba odwiedzin: 507

Stanowisko nastawiane na blat do badania efektu termoelektrycznego. Umożliwia poznanie takich pojęć jak: efekt Peltiera i zjawisko Seebecka.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: TD1009V
Liczba odwiedzin: 471

Stanowisko do pomiaru nieustalonego przepływu ciepła w ciałach o różnym kształcie i przewodności cieplnej. Zawiera wbudowany System Akwizycji Danych VDAS.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: TD1011V
Liczba odwiedzin: 372

Stanowisko dydaktyczne do badania przepływu ciepła na drodze konwekcji swobodnej i promieniowania. Poruszane są zagadnienia: stała Stefana-Boltzmanna, emisyjność.

Producent: TecQuipment Ltd
Nr kat.: TD1050
Liczba odwiedzin: 1130

Wykonany w skali laboratoryjnej model elektrowni parowej, który umożliwia poznanie takich pojęć jak: obieg Rankine’a, krzywa całkowitego zużycia pary (krzywa Willan’a), kocioł Marceta.