Termodynamika i wymiana ciepła

Na wszystkie zestawy z termodynamiki i wymiany ciepła udzielamy 5-letniej gwarancji !

  • Filtruj
  • Układ siatki
  • Układ tabeli
Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 757

Samodzielne stanowisko doświadczalne, niewymagające zasilania. Pozwala sprawdzać zależność pomiędzy ciśnieniem, a objętością gazu doskonałego przy stałej temperaturze.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 660

Samodzielny moduł, który przedstawia relację pomiędzy ciśnieniem, a temperaturą gazu doskonałego przy stałej objętości.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 685

Samodzielne stanowisko z możliwością wykonywania czterech różnych doświadczeń dotyczących wymiany ciepła, zarówno przez powierzchnie płaskie jak i cylindryczne.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 515

Moduł umożliwia badanie liniowej przewodności cieplnej.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 517

Moduł umożliwia badanie promieniowej przewodności cieplnej.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 519

Moduł demonstruje przewodność i straty cieplne spowodowanych promieniowaniem i konwekcją.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 501

Moduł umożliwia badanie liniowej przewodności cieplnej.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 646

Samodzielna jednostka przedstawiająca konwekcję naturalną i wymuszoną pomiędzy różnymi powierzchniami.  Zawiera najbardziej powszechne powierzchnie wymiany ciepła – ściankę płaską i dwa rodzaje ścianki ożebrowanej.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 744

Kompaktowa jednostka przedstawiająca zależność pomiędzy ciśnieniem, a temperaturą dla pary nasyconej.

Producent: TecQuipment Ltd [produkty]
Liczba odwiedzin: 695

Samodzielna jednostka doświadczalna jaką jest wymiennik krzyżowy woda-powietrze.