Wytrzymałość materiałów

Na wszystkie zestawy z wytrzymałości materiałów udzielamy 5-letniej gwarancji !

  • Filtruj
  • Układ siatki
  • Układ tabeli
Nr kat.: STR1

Lekka i wytrzymała rama do montażu wymiennych modułów dydaktycznych z przedmiotu wytrzymałość materiałów. Dodatkowe, różnorodne zestawy eksperymentalne pozwalają na przeprowadzanie szerokiego zakresu doświadczeń.

Nr kat.: STR2

Wymienny moduł doświadczalny przedstawiający zasadę działania zjawiska jakim jest moment zginający występujących w elemencie typu belka gdy oddziałują na niego obciążenia różnego rodzaju.

Nr kat.: STR3

Jeden z wymiennych modułów doświadczalnych przedstawiający jak działa siła ścinająca występująca w belce pod wpływem różnych wartości obciążeń ścinających. Możliwym jest również zbadanie zmian siły ścinającej zwiększając obciążenie punktowe.

Nr kat.: STR4

Jeden z wymiennych modułów doświadczalnych umożliwiający badanie ugięcia belek pod różnymi obciążeniami uwzględniając różne sposoby mocowania. Zestaw ten umożliwia poznanie w praktyce takich zagadnień jak moduł Young’a czy kąt obrotu swobodnego końca belki.

Jeden z modułów doświadczalnych umożliwiający zbadanie zjawisk takich jak rozkład naprężeń i  rozkład odkształceń w przekroju belki zależnie od obciążenia. Zestaw ten umożliwia poznanie w praktyce takich zagadnień jak geometryczny moment bezwładności, oś neutralna czy równanie linii ugięcia belki.

Moduł dydaktyczny umożliwiający zbadanie takich zjawisk jak moment skręcający i odkształcenia różnych elementów o przekroju kołowym. Zestaw ten umożliwia poznanie w praktyce takich zagadnień jak teoria skręcania, współczynnik ścinania czy biegunowy moment bezwładności.

Moduł doświadczalny umożliwiający badanie ugięć pionowych i ugięć poziomych różnych elementów o przekroju asymetrycznym. Zestaw ten umożliwia poznanie w praktyce takich zagadnień jak budowa koła Mohra czy środek ścinania.

Moduł doświadczalny umożliwiający badanie odkształceń, naprężeń, sił i ugięć w różnych połączeniach przegubowych konstrukcji ramowych. Zestaw ten umożliwia praktyczne badanie notacji Bow’a, odkształceń, sił i ugięć w różnych ramach (np. kratownica Warrena) i w wiązarze więźby dachowej.

Moduł doświadczalny umożliwiający badanie łuku trójprzegubowego w warunkach różnych obciążeń. Zestaw ten umożliwia poznanie w praktyce takich zagadnień jak cechy łuku trójprzegubowego czy szacowanie stabilności punktu podparcia.

Jeden z wymiennych modułów doświadczalnych umożliwiający badanie łuku dwuprzegubowego w warunkach różnych obciążeń. Zestaw ten umożliwia poznanie w praktyce takich zagadnień jak cechy łuku dwuprzegubowego czy porównanie zachowania do uproszczonej teorii opartej na metodzie Secant.