Panel ochrony przeciwporażeniowej

Nr kat.: 530.010.330
Liczba odwiedzin: 2451
Przeznaczenie szkoły średnie techniczne i uczelnie wyższe

Jest to praktyczny system do wykonywania eksperymentów z dziedziny ochrony przeciwporażeniowej.

Istnieje możliwość testowania wszystkich środków ochrony przeciwporażeniowej zawartych w normie VDE 0100. System posiada możliwość symulacji sieci TT, TN-C i IT. Wszystkie eksperymenty są wykonywane przy bezpiecznym, bardzo niskim napięciu.

System umożliwia wykonywanie doświadczeń w następujących dziedzinach:

•    izolacja ochronna
•    separacja elektryczna
•    ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim
•    ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia
•    zabezpieczenie różnicowo-prądowe
•    zabezpieczenie przetężeniowe
•    przekładnik prądowy sumujący
•    autotransformator
•    środki bezpieczeństwa w sieciach TN, TT i IT
•    pomiar rezystancji uziemienia
•    elektrody uziemiające (uziomy)

Chrzanów, Zespół Szkół Technicznych "FABLOK"

Do Zespołu Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie dostarczyliśmy pojedynczy komplet panelu ochrony przeciwporażeniowej (530.010.330) z zestawem przewodów.

 


Katowice, Zakład Doskonalenia Zawodowego

Wyposażanie pracowni Katowickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego odbywa się w ramach wieloletniej współpracy. Oprócz Panelu ochrony przeciwporażeniowej z kompletem przewodów (530.010.330) do tej szkoły dostarczyliśmy:

Zapytaj o produkt