Mechanika klasyczna

Na wszystkie zestawy z mechaniki klasycznej udzielamy 5-letniej gwarancji !

  • Filtruj
  • Układ siatki
  • Układ tabeli

Lekka i wytrzymała rama służąca do montażu wielu wymiennych modułów doświadczalnych firmy TecQuipment z zakresu mechaniki klasycznej.

Moduł doświadczalny, który przedstawia metodę wyznaczania środków ciężkości różnych figur oraz relacje pomiędzy kątami i siłami w płaskim układzie sił. Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak wyznaczanie środka ciężkości, trójkąty sił czy notacja Bow’a.

Moduł doświadczalny który przedstawia zależności pomiędzy odległościami i siłami w sztywnych belkach i dźwigniach. Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak moment siły, równania równowagi belki, dźwignia kątowa.

Moduł doświadczalny który służy do analizy ugięcia belek wykonanych z różnych materiałów i o różnych wymiarach przy zmiennych konfiguracjach montażu. Pozwala na praktyczne poznanie wpływu różnych parametrów, takich jak długość belki, wartość „I” belki, podparcie belki na jej ugięcie.

Moduł doświadczalny który służy do analizy skręceń próbek o przekroju kołowym, wykonanych z różnych materiałów i o różnej długości. Pozwala na praktyczne poznanie wpływu różnych parametrów, takich jak długość próbki, rodzaj materiału, wartość „I” na kąt skręcenia.

Moduł doświadczalny, który przedstawia sposób przeprowadzania prób rozciągania próbek wykonanych z różnych materiałów.  Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak próby rozciągania aż do zniszczenia, wyznaczanie siły rozciągającej materiału, zdolność materiału do odkształceń sprężystych i odkształceń plastycznych.

Moduł doświadczalny, który prezentuje ruch prosty harmoniczny sprężyn i wahadeł. Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak prosty test sprężystości, odwracalne wahadło Katera czy ruch harmoniczny prosty.

Moduł doświadczalny, który przedstawia oddziaływanie siły tarcia oraz innych sił na ciała oraz pomiędzy różnymi powierzchniami, na płaszczyźnie poziomej lub równi pochyłej. Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak tarcie toczne, tarcie ślizgowe, tarcie pomiędzy powierzchniami.

Moduł doświadczalny umożliwiający zbadanie różnicy między energią potencjalną a kinetyczną oraz sposobu, w jaki jedna zamienia się w drugą. Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak energia kinetyczna, energia potencjalna, energia potencjalna sprężystości sprężyny, energia kinetyczna koła zamachowego.

Moduł doświadczalny prezentujący mechaniczną korzyść płynącą z zastosowania różnych kombinacji wielokrążków, prostego koła i osi. Pozwala na praktyczne poznanie zagadnień takich jak zwykłe wielokrążki, koło i oś, wielokrążek różnicowy.